Mevzuat Hakimiyeti. Risk Yönetimi.
Uzmanlık.
Kurumumuz, sonuç odaklı hizmet yaklaşımıyla yasal yükümlülüklerden kaynaklanan idari yaptırımları “sıfır” düzeyine indirme bilinciyle; müşterilerimizin çalışmasının mevzuata uygunluğunun sağlanması ve sigorta prim teşvik fırsatlarının maksimum seviyeye çıkarılması için deneyimli ve sosyal güvenlik mevzuatı uygulamaları alanında uzmanlaşmış yetkin ekibiyle sizler için çözümler üretir.
Çalışma Hayatına İlişkin
Mevzuat ve Uygulama Danışmanlığı
Son yıllarda yenilenen sosyal güvenlik mevzuatı, bu alanda şirketlere önemli fırsatlar getirirken, diğer yandan da karmaşık yapısı ve her geçen gün artan denetimlerle firmalar yönünden yeni riskler doğurmaktadır.
Hizmetlerimiz
Sosyal Güvenlik Danışmanlığı
 • SGK İş yeri bildirimi, sigortalı işe giriş ve işten çıkış işlemleri
 • Personel özlük dosyaları, iş sözleşmelerinin akdedilmesi ve fesih edilmesi süreçlerinin yönetilmesi
 • İşe iade dava sonucu ücret ve tazminat hesaplamalarının yapılması
 • Sigorta primine dahil olan ve olmayan kazançların kontrolü ve tespiti
 • Ücret bordrolama hizmetleri
 • İşyeri çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliklerin hazırlanması
 • Performansa ilişkin değerlendirme formlarının hazırlanması
 • Asıl işveren - alt işveren sözleşmeleri ve süreç yönetimi
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işveren yükümlülüklerinin risk yönetimi
 • İş kazası, meslek hastalıkları ve geçici iş görmezlik bildirimlerinin yönetimi
 • İdari para cezası uygulamaları, itirazlar ve hukuki yollara başvurma
 • Sosyal güvenlik incelemeleri ve dava süreçleri
 • Aylık prim ve hizmet belge türü, mahiyetinin uygunluğunun kontrolü ve kanun numaralarının belirlenmesi
Asgari
İşçilik Danışmanlığı
 • İnşaat ve ihale konusu işlerde asgari işçilik uygulaması
 • SGK asgari işçilik araştırma ve incelemelerinde izlenmesi gereken strateji
 • Asgari işçilik oranlarının belirlenmesi, itiraz ve yargı yoluna başvurma
 • Asgari işçilik uzlaşması
 • SGK’dan ilişiksizlik yazısı temini
 • Asgari işçilik YMM Raporu hazırlanması
Check Up
Denetimi
 • Firmalarda risklerde farkındalık yaratılması ve idari yaptırımlarla karşılaşmadan oluşacak risklerin önlenmesi
 • Yanlış ve yersiz prim ödeme halinin önlenmesi
 • İnsan Kaynakları, finans ve hukuk departmanı çalışanlarının sosyal güvenlik mevzuatı konusundaki yetkinliklerinin arttırılması
Eğitim ve
Seminerler
 • Konusunda yetkin ve uzman ekibimizle, firmalara sosyal güvenlik mevzuatı ve güncel değişikler hakkında özel eğitim ve seminerler düzenliyoruz
Alt İşveren Denetimi
ve Raporlama
 • İşverenler, teknolojik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle her geçen gün yaptıkları işlerle alakalı olarak bir başka işverenin hizmet, uzmanlık ve becerisinden yararlanma ihtiyacı duymaktadırlar. Ancak bu durum müşterek ve müteselsil sorumluluk kuralı gereği mali hukuki riskleri de beraberinde getirmektedir
 • Asıl işveren - alt işveren ilişkilerinin sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak kurulması ve olası risklerin yönetimi ve raporlanması konusunda hizmet vermekteyiz
Teşvik
Danışmanlığı
 • İstihdam teşviklerinden azami oranda yararlanma
 • İşyerine uygun istihdam teşvik stratejisinin oluşturulması
 • Teşviklerden hatalı ve yersiz yararlanmanın önlenmesi
Emeklilik Danışmanlığı
 • Yöneticilerin sigortalılık
  sürelerinin doğru belirlenip
  belirlenmediği
 • Yüksek emekli maaşı için izlenmesi
  gereken yol
 • Sigortalılık statülerinde çakışma
 • Aynı anda birden fazla sigortalılık durumuna
  prim ödenmesi
 • Hizmet borçlanmaları
 • Emeklilik hesaplamaları ve başvuru işlemleri
Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı
 • Yabancı uyruklu personel çalışma izni ve çalışma izni muafiyet başvurusu
 • Yabancı uyruklu personel çalışma izni uzatma başvurusu
 • Yabancı uyruklu personel çalışma izni iptal işlemleri
Yabancı Sosyal Güvenliği
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden gelen yabancıların sosyal güvenliği
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerden gelen yabancıların sosyal güvenliği
Yurtdışına
İşçi Gönderimi
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde Türk işçi istihdamı
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelere geçici veya daimi işçi gönderimleri
Toplu İş İlişkileri Süreçleri
 • Toplu iş sözleşmesi
 • İşkolu tespiti ve itiraz süreçleri
Çalışma Hayatının Dijital Platformu

Dijital Platformumuzda;


İşveren yönetim sistemi modülümüzle, asıl işveren ve alt işveren arasındaki iş takibini sıfır evrak trafiğiyle eksiksiz, güvenli ve pratik bir şekilde yürütebilirsiniz

Mevzuat modülümüzdeki arama motoruyla çalışma hayatına ilişkin tüm mevzuata kolayca ulaşabilirsiniz

İşe iade hesaplama modülümüzle mahkeme kararları doğrultusunda doğru ve hatasız hesaplama yapabilirsiniz

İş kazası rücu değeri hesaplama modülümüzde; meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı olaylarında zarara sebep olan işveren veya üçüncü kişilerin kusur oranına göre sigortalıya ve hak sahiplerine SGK tarafından bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değer toplamı sistem üzerinden hesaplanmaktadır